Montaż oporowego muru gabionowego

Przygotowanie podkładu

Najważniejszą rzeczą w konstrukcji ścianki nośnej jest przygotowanie podłoża. Podkład pod gabionowy mur miałby tworzyć żwirowe łóżeczko, które musi być wytrzymałe i zagęszczone . Sama ściana muru gabionowego miała by być nakłoniona do stoku 5°( nie jest to zasadą –zależy to od wysokości gabionowego muru ale i również od nacisku gleby do działania na konkretnej ściance). Dla lepszej stabilizacji i zabezpieczenia muru gabionowego można wykorzystać stalowe pręty lub rurki wbite dość głeboko do podłoża , aby uchronić mur od przemieszczania się. Nie musimy oczywiście wykorzystywać prętów czy rurek o ile ściana gabionu nie będzie wywierała dużego nacisku.


bpriprava-podkladu1.jpg bpriprava-podkladu2.jpg bpriprava-podkladu3.jpg bpriprava-podkladu4.jpg bpriprava-podkladu5.jpg bpriprava-podkladu6.jpg bpriprava-podkladu7.jpg bpriprava-podkladu8.jpg


Montaż gabionowych koszów na przygotowany podkład

Poszczególne kosze gabionowe, które będą tworzyły ścianę nośną zamontujemy do porządanego efektu końcowego na przygotowanym specjalnie podłożu za pomocą spirali i montażowych haczyków. W ten sposób tworzymy pustą konstrukcje wykonaną z sieci, przygotowaną do wypełnienia kruszywem kamiennym.

bmontaz-sam-kosov1.jpg bmontaz-sam-kosov10.jpg bmontaz-sam-kosov2.jpg bmontaz-sam-kosov3.jpg bmontaz-sam-kosov4.jpg bmontaz-sam-kosov5.jpg bmontaz-sam-kosov6.jpg bosadenie9.jpg bosadenie7.jpg bosadenie8.jpg bosadenie1.jpg bosadenie10.jpg bosadenie12.jpg bosadenie3.jpg bosadenie4.jpg bosadenie5.jpg bosadenie6.jpg


Wyrównanie widocznej srony

W celu uzyskania prostego widoku widocznej ściany gabionowego muru konieczne jest wzmocnienie widocznej sieci (jeszcze przed wypełnieniem kosza kruszywem kamiennnym) za pomocą rurek rusztowych, jak pokazano na rysunku . Dzięki temu uzyskamy idealnie prostą powierzchnię przedniej ścianki.

bzarovnanie10.jpg bzarovnanie11.jpg bzarovnanie3.jpg bzarovnanie5.jpg bzarovnanie6.jpg bzarovnanie7.jpg bzarovnanie8.jpg bzarovnanie9.jpg bzarovnanie4.jpg bzarovnanie2.jpg bzarovnanie1.jpg


Ręczne układanie kamienia - widocznej strony muru gabionowego

Dobrze jest , aby instalatorzy muru wypełnili kosz gabionowy tak kamieniem aby powstały najmniejsze dziury. Aby kamień był oparty o siatke swoja największą płaską częścią. Powstanie wtedy równy i jednolity widok muru.

bukladanie1.jpg bukladanie10.jpg bukladanie2.jpg bukladanie3.jpg bukladanie4.jpg bukladanie5.jpg bukladanie6.jpg bukladanie7.jpg bukladanie8.jpg bukladanie9.jpg


Napełnienie ścian gabionowego muru

Samo wypełnienie kamieniem jest wykonywane najczęściej za pomocą UNC ładowarką, która do przygotowanych koszów wysypuje porządaną frakcje kamienia (wielkość kamienia musi być większa niż oko sieci kosza gabionowowego).

bplnenie-kamenom1.jpg bplnenie-kamenom10.jpg bplnenie-kamenom11.jpg bplnenie-kamenom13.jpg bplnenie-kamenom14.jpg bplnenie-kamenom8.jpg bplnenie-kamenom18.jpg bplnenie-kamenom19.jpg bplnenie-kamenom2.jpg bplnenie-kamenom3.jpg bplnenie-kamenom4.jpg bplnenie-kamenom5.jpg bplnenie-kamenom6.jpg bplnenie-kamenom7.jpg bplnenie-kamenom9.jpg bplnenie-kamenom15.jpg bplnenie-kamenom20.jpg bplnenie-kamenom12.jpg bplnenie-kamenom17.jpg bplnenie-kamenom16.jpg


Gotowa dolna część muru gabionowego (ściany)

bhotovy-gab-mur1.jpg bhotovy-gab-mur10.jpg bhotovy-gab-mur11.jpg bhotovy-gab-mur2.jpg bhotovy-gab-mur3.jpg bhotovy-gab-mur4.jpg bhotovy-gab-mur5.jpg bhotovy-gab-mur6.jpg bhotovy-gab-mur7.jpg bhotovy-gab-mur8.jpg bhotovy-gab-mur9.jpgMontaż górnej części oporowego muru gabionowego (ściany)

b2osadenie1.jpg b2osadenie10.jpg b2osadenie11.jpg b2osadenie2.jpg b2osadenie3.jpg b2osadenie4.jpg b2osadenie5.jpg b2osadenie6.jpg b2osadenie7.jpg b2osadenie8.jpg b2osadenie9.jpg


Zarównanie widocznej górnej części oporowego muru gabionowego


bzarovnanie-vrch1.jpg bzarovnanie-vrch2.jpg bzarovnanie-vrch3.jpg bzarovnanie-vrch4.jpg bzarovnanie-vrch5.jpg bzarovnanie-vrch6.jpg bimag0810.jpg bimag0811.jpg bimag0813.jpg bimag0815.jpg bimag0816.jpg


Napełnienia kamieniem górnej części oporowego muru gabionowego


b2plnenie1.jpg b2plnenie2.jpg b2plnenie3.jpg b2plnenie4.jpg b2plnenie7.jpg b2plnenie8.jpg b2plnenie5.jpg b2plnenie6.jpg


Gotowy mur gabionowy


bimag0802.jpg bimag0804.jpg bimag0805.jpg bimag0806.jpg bimag0807.jpg bimag0808.jpg bimag0809.jpg bimag0824.jpg bimag0825.jpg bimag0826.jpg bimag0827.jpg bimag0828.jpg bimag0829.jpg IMAG1103.jpg IMAG1104.jpg IMAG1105.jpg IMAG1106.jpg IMAG1107.jpg IMAG1108.jpg IMAG1109.jpg IMAG1110.jpg IMAG1111.jpg


Dokończony oporowy mur gabionowy


bimag1.jpg bimag2.jpg bimag3.jpg bimag4.jpg bimag5.jpg bimag6.jpg bimag7.jpg bimag8.jpg bimag9.jpg bimag10.jpg bimag11.jpg