Szczegółowe informacje o gabionach

Zespawane gabiony, stosowane są głównie do budowy ścian nośnych. Są one sztywniejsze i dlatego polecamy je również do budowania samodzielnych ogrodzeń gabionowych. Ściany nośne lub płot gabionowy montuje się za pomocą indywidualnych elementów, które dostarczamy poukładane na palecie ze specjalnym zabezpieczeniem (bez kamiennego wypełnienia). Poszczególne panele przy montażu układają się na podobiznę prostopadłościanu lub sześcianu przy pomocy elementów mocujących – spirale , haki montażowe. Podczas układania wypełniacza należy zadbać o widoczną strone konstrukcji , aby konstrukcja nie spełniała tylko użytkowej funkcji ale i również estetyczną.

Powyższe konstrukcje pod wieloma względami wyprzedziły kamienno- betonowe mury. Gabiony można montować podczas całego roku, cechuje je wysoka odporność, są ekologiczne i estetyczne w wykonaniu. Szacowana oszczędność wykonania budowy gabionowego muru jest od 30 do 40 procent niższa niż w przypadku wykonania ogrodzenia kamienno- betonowego. Wytrzymałość płotu gabionowego szacowana jest na okres 50 lat. Wpływ na okres tak długiej wytrzymałości ma więcej przecinek nie tylko jest to  użyty materiał czy samodzielna realizacja.

ZASTOSOWANIE I INSTALACJA GABIONU W BUDOWNICTWIE

ZESPAWANE GABIONY

Gabion jest panelem w kształcie prostopadłościanu lub sześcianiu, wyprodukowany z zespawanej drucianej siatki. Drut wykorzystany w jego produkcji jest pokryty stopem cynku i aluminium, który przedłuża jego żywotność. Standardowa średnica wykorzystywanego drutu to 4,0 mm. Wielkość oka siatki to 10x10 cm i 10x5 cm. Gabionowy kosz jest połączony z dna, ścian bocznych, górnej pokrywy i przegród łączących. Całą tą konstrukcje wypełnia się naturalnym kamieniem, kruszywem z kamieniołomu lub odpowiednim materiałem pochodzącym z recyklingu.

Oczko 10x10cm             Oczko 10x5cm

Konstrukcje gabionowe budowane są z pojedynczych koszów. Kosze podczas montażu układają się podobnie jak cegły w budownictwie. Bądź układane są „jedne na drugie“ lub z przesunięciem.

Wykorzystanie
1. Wykorzystanie gabionowych konstrukcji przy budowach ziemnych  
 • podtrzymywanie skarp ziemnych 
 • ściany ramowe i dźwiękoszczelne 
 • wzmocnienia dróg kolejowych 
 • podtrzymywanie gleby 
 • środki zaradcze mające na celu wzmocnienie zboczy górskich 
 • wzmocnienie krawędzi dróg 
 • wsparcie ścian tarasu 
 • zagospodarowanie terenu 
2. Wykorzystanie gabionowych konstrukcji przy budowach wodnych
 • wzmocnienie brzegów przepływu wody
 • budowa grobli i tam wodnych 
 • ochrona przeciwpowodziowa 
 • zagospodarowanie terenu wokół rzek 
 • poprawa przepływów wody 
 • wzmocnienie dna 

ZALETY I KORZYŚCI

Wszystkie powyższe konstrukcje są również zbudowane z klasycznych materiałów, takich jak beton, drewno i tym podobne. Kosze gabionowe mają jednak pewne specyficzne właściwości.

Estetyka i przyjazność dla środowiska - w przeciwieństwie do konwencjonalnych konstrukcji betonowych, konstrukcje gabionowe można szybko zintegrować ze środowiskiem naturalnym. Można zostawić je i dać im zarośl przez odpowiednie rośliny, wykorzystać trawę czy też zrobić kompozycję łączacą się w skalniak. W przypadku wykorzystania koszów w wodnym środowisku służą one jako naturalny wabik dla zwierząt wodnych. Jeżeli w pracach melioracyjnych użyje się betonu, na tym konkretnym odcinku różnorodność biologiczna zostaje radykalnie zredukowana do zaledwie kilku gatunków. Z drugiej strony, koryta wypełnione koszami gabionowymi po zakończeniu prac melioracyjnych ponownie się odrodzą do pierotnego stanu. 

Niższa cena – w porównaniu do konstrukcji betonowych, konstrukcje szkieletowe są tańsze o ok. 30 - 40% przy zakupie kamienia z kamieniołomu. W przypadku użycia kamienia zebranego choćby z budowy, oszczędności są jeszcze bardziej widoczne.

Szorstkość -  Na szorstkiej powierzchni gabionowego płotu w rowach zatrzymują się zanieczyszczenia, które niosone są przez wodę takie jak plastikowe torby, drewno, polistyren itp. Dają się one lekko wyciągnąć z drutowej konstrukcji co powoduje zatrzymanie się nieczystości które nie dostają się dalej do przepływu wody. 

Przepustowość - kosze gabionowe umożliwiają przepływ wody pomiędzy powierzchnią (rowy wodne, powierzchnia nachylenia) a glebą lub drenażem. Zmniejsza to ciśnienie hydrostatyczne konstrukcji w obu kierunkach, powodując tym samym mniejszą deformację konstrukcji, lub konstrukcja może być zaprojektowana bardziej ekonomicznie na tym samym poziomie bezpieczeństwa.

Porowatość - jest korzystna dla umocnienia dna i brzegów. Przy dużych prędkościach przepływu  prędkość i energia prądu powoduje podniesienie materiału wypełniającego. Gabionowy kosz zachowuję swoją wagę jako całość, ale wyporność oddziałowuje na każde ziarno ( kamień, żwir) osobno. Jednakże z powodu turbulencji przy tym przepływie wyporność nie oddziałowuje na każde ziarno w tym samym czasie . Dlatego chwilowa wyporność jest znacznie mniejsza. Porowatość jest korzystna i z punktu widzenia ochrony środowiska. W przeciwieństwie do konstrukcji betonowych oferuje schronienie dla fauny wodnej, w tym ryb. 

Tymczasowe konstrukcje – gabionowe konstrukcje są strukturami powstającymi w suchym procesie. Zakłada się, że pojedyńcza druciana klatka ma w przeciwieństwie do całej konstrukcji mniejszą żywotność. Podczas niej roślinność  i osad w rzece wypełniają luke między puste miejsca w wolnej przestrzeni w gabionie. Po przerdzewieniu drutów ( około 60 lat ) ściana będzie ustabilizowana osadem i wzmocniona korzeniami roślin. 

Budowa w niedostępnych miejscach – budowle z gabionowych koszów mogą być budowane również  w miejscach trudno dostępnych dla mechanizacji używaniej w budownictwie ( koryta rzeki, konstukcje leśne). W tym przypadku transport jest zabezpieczony przez robotników budowlanych. Wypełnienie koszów gabionowych jest możliwe również poprzez wykorzystanie kamienia nazbieranego wokół miejsca budowy. 

Zastosowanie gabionowych konstrukcji ma również swoje ograniczenia i aspekty negatywne.

Mniejsza odporność na uderzenia –  w porównaniu do betonowych lub kamiennych konstrukcji, gabiony są mniej odporne na uderzenia. Dotyczy to w szczególności sytuacji powodziowych, gdy woda niesie dużą ilość stałego materiału, takiego jak pnie drzew i duże kamienie. Przy silnym uderzeniu może nawet dojść do rozerwania siatki. 

Utrzymywanie - w przypadku zanieczyszczenia koryta drobnoziarnistymi nieczystościami ,  problemowe jest wykorzystanie bagru do czyszczenia. Przy wykorzystaniu bagru może dojść do złapania sieci gabionu i jego rozerwania łyżką. Dlatego polecane jest wykorzystywanie w takich miejscach bagru z przyzsawką.

REALIZACJA BUDOWY GABIONU

Przed umieszczeniem gabionu na wskazane miejsce konieczne jest wyrównanie i ubicie gleby. Ze względu na dużą elastyczność tych konstrukcji nie muszą być one układane pod poziom głębokości przemarzania gruntu, o ile nie wymaga tego dokumentacja projektowa. Nie ma też potrzeby  wyrównywać podstwy fundamentu betonem , wystarczy wykorzystać zagęszczarkę, i w miejscach gdzie pod wpływem wibracji ziemia wklęśnie wystarczy podsypać ją żwirem. 

Cały fundament podstawy ułożenia gabionu wyrówna sie żwirem. Tam gdzie gabiony ułożone będą na skalnym podłożu wystarczy je wyczyścić. Najlepszym sposobem na wyrównanie nierówności jest wykorzystanie żwiru. Po takiej poprawionej podstawie fundamentu gabionu, kładzie się pierwszą warstwę koszów. 

Zespawane gabiony są dostarczane rozebrane na poszczególne ściany (panele ). Każdy rozmiar panelu jest umieszczany na osobnej palecie. Dlatego ważne jest aby ścianę gabionu przed wypełnieniem złożyć. Najlepiej aby złożyć taki gabion już na wcześniejszym przygotowanym podłożu. Panele między sobą połączą się dzięki spiralom montażowym. Wewnętrzna przegroda układa się pionowo na środek danego bloku konstrukcji, a zabezpiecza się to tak samo jak panele. Spiralę montażową dostarcza się w długości 1,1m. Jeżeli jest panel krótszy, nadmiar spirali się odcina. Jeżeli zajdzie odwrotna sytuacja dwie spirale łączą się , a nadmiar tej drugiej się obcina. Spirale zawsze skraca się o 5 cm dłużej , aby móc ją potem zagiąć do środka gabionu. Wszystkie ściany które spotykają się w jednym rogu są zamocowane za pomocą jeden spirali. Poskładany gabion napełnia się materiałem dokładnie w miejscu montażu. Małe gabiony o rozmiarze  1x0,5x0,5 mogą być napełnione materiałem w wygodniejszym miejscu np. w kamieniołomie przy użyciu żurawia bądź wózka widłowego. Aby uzyskać większą stabilność całej konstrukcji gabionu  układa sie ją z nachyleniem do podłoża od 5 do 10 stopni. O tym należy już pamiętać w momencie przygotowania  podłoża. 

Gabiony wypełnia się naturalnym lub z kamieniołomu kamieniem.  Jako wypełnienie można również wykorzystać gruz, który nie zawiera  rozpuszczalnych w wodzie soli co powoduje opóźnienie się rozpadu materiału . Tak samo można wykorzystać do wypełnienia gabionu cegły , beton czy inne odpady budowlane. Poszczególne jednak ziarna wykorzystanego materiału muszą być większe jak rozmiar oczek gabionu, aby zapobiec ich wypadaniu. Puste luki stanowią około 30 procent objetości klatki gabionu. Przy wypełnieniu luk między wielkimi kamieniami można wykorzystać 10-15 procent drobniejszego materiału czym wyraźniej zmiejszy się porowatość. Ze względów estetycznych wypełnienie najlepiej z widocznej strony  należy ukłądać ręcznie, resztę można wypełnić maszyną lub łopatą. Gabion napełnia się warstwami po około 20 cm. Napełnia się przednią, widoczną stronę , maszynowo tylnią i łączy się to haczykami. W tej to kolejności postępujemy aż do napełnienia całego gabionu. Na wyrównanie ostatniej warstwy gabionu najlepiej użyć żwiru. Tak powstanie równa powierzchnia do ułożenia następnego piętra gabionu. 

Montażowe haczyki wkładają się tak, aby połączyć ściankę przednią z tylnią lub boczną by zapobiec wybrzuszenia się siatki konstrukcji pod wpływem ciężaru wypełnienia. Są umieszczane co 20 cm nad sobą. Na 1 m kwadratowy powierzchni kosza gabionowego wykorzystuje sie 10 haczyków. Haczyk jest zagięty tylko z jednej strony, druga zagina się według potrzeby podczas montażu. 

Po napełnieniu całego kosza kamieniem i wyrównaniu górnej warstwy gabion się zamknie górną pokrywom.  Pokrywe łączy się spiralami z resztą konstrukcji. W przypadku gdy, umieszczona zostanie jedna warstwa na drugiej  razem z górną pokrywą, jedną spiralą połączy się i również boki dalszego piętra. Szczelinę z tylniej strony wypełnionego gabionu uzupełni się glebą lub żwirem i zagęści.  Takim to sposobem wykonuję się budowa całej konstrukcji gabionowej.


 

Idź do naszego sklepu internetowego